WOMEN IN LEADERSHIP - WORKSHOPS

Workshop Grow Inspire Lead

(workshop will be in English)

Trainer: Karen Hinds

Grow, Inspire, Lead

 How do you get ready to take your place as a global leader?  Do you believe you have what it requires?  Now more than ever, it is critical to understand, think, and act from a global perspective even if you have never left the country.  Companies recognize and are rewarding savvy professionals who are adept at operating in regional, national, international, and multicultural contexts. In this interactive program, Karen will share strategies and ideas that will transform your own leadership journey so you can grow your skills, inspire others and lead with confidence.  Upon completion of this program, you will learn how to:

 • Prepare your mindset to succeed
 • Be comfortable in environments where you are uncomfortable
 • Communicate with power
 • Develop and action plan for your leadership success

Karen Hinds

Trainer Women in Leadership

Workshop persoonlijk leiderschap bij toezicht

Trainers: Monique Klompé & Fons Groen

Effectiever optreden in de boardroom

Het toezicht is in ontwikkeling. Falend toezicht heeft enorme maatschappelijke gevolgen gehad. Met gedragscodes en toezicht op toezicht proberen we als samenleving grip te krijgen op de dynamiek in de boardroom. De bal ligt voornamelijk bij de toezichthouders en bestuurders zelf.

Wij hebben de ervaring dat toezicht houden een stevige maatschappelijke opdracht is en wij weten wat een bestuurder heeft aan een goed functionerende interne toezichthouder.

Daarom ondersteunen en begeleiden we (leden van) Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in hun ontwikkeling. Toezichthouders die proactief willen investeren in de kwaliteit van het toezicht en zo goed mogelijk hun maatschappelijke opdracht willen invullen. Dit doen wij in maatwerktrajecten en met de leergang leiderschap bij toezicht.

Vanuit de perspectief van de belanghouders, de organisatie en haar bestuur en van de toezichthouder verkennen we hoe effectief toezicht is dan wel versterkt kan worden. De deelnemers brengen casuïstiek in, leren aan de hand van de reflecties op deze casuïstiek en leren van elkaar. De procesbegeleider ziet toe op de dialoog die tijdens workshop plaatsvindt, de wijze van reflecteren en brengt indien nodig de kennis en kunde in van het wettelijk kader voor de toezichthouder.

Bent u een (aankomend) toezichthouder? Maak dan in deze korte workshop kennis met ons programma persoonlijk leiderschap bij toezicht.


Wat houdt het in
 

In deze workshop gaan we in op kritische succesfactoren voor effectieve toezichthoudende teams:

 1. Individuele motivatie, drijfveren en competenties: de leden van het team
 2. Teamfunctioneren: het samenspel en de effectiviteit van het team
 3. Omgeving en legitimatie: de context en opdracht van de organisatie en haar belanghouders

Langs deze drie aspecten verkennen we verschillende zienswijzen en theoretische aspecten met betrekking tot toezicht. We gaan kort in op enkele recente inzichten en ontwikkelingen rondom governance en gaan daarmee interactief aan de slag.

Monique Klompé

Trainer Women in Leadership

Fons Groen

Trainer Women in Leadership

Workshop persoonlijk leiderschap bij verandering

Trainers: Nicole Hermans & Kees de Groot

Effectiever optreden bij veranderingsvraagstukken

Panta Rei, alles is in beweging. Dat motto is vandaag meer van toepassing dan ooit. Nieuwe inzichten rondom effectief organiseren, mondiger klanten, technologie, persoonlijke ontwikkeling, alles is van invloed op hedendaagse organisaties. Deze dynamiek vraagt om hedendaags leiderschap.

Het valt op dat veranderprocessen de ene keer zeer succesvol kunnen verlopen terwijl anderen stroperig zijn, veel energie kosten en soms zelfs in de kiem gesmoord worden. Hoe kan dat? Wat zijn de ingrediënten van een succesvol veranderproces en waar liggen beren op de weg? En wat kan jij betekenen in het succesvol laten verlopen van een veranderproces.

Herken je deze vragen? Ben je nieuwsgierig naar jouw rol en waarde veranderingsprocessen? Wil je verkennen wat bij jou past, wat je effectief en uniek maakt en wat jouw professionele identiteit als veranderaar is?

Maak dan in deze korte workshop kennis met ons programma Persoonlijk Leiderschap bij Verandering. Een praktijkgerichte, actieve leergang waarbij deelnemers casuïstiek inbrengen en leren van elkaar en van de procesbegeleiders.

Wat houdt het in 

In deze workshop staat professionele identiteit centraal. Professionele identiteit kent 3 pijlers en is gebaseerd op het model van prof. dr. Manon Ruijters:

 1. Wie ben ik: jouw persoonlijk profiel
 2. In welke omgeving bevind ik me: jouw professionele context
 3. Over welke instrumenten en modellen beschik ik: jouw professie.

Langs deze drie vragen verkennen we verschillende zienswijzen en inzichten. We gaan kort in op enkele theoretische aspecten van verandervraagstukken en veranderkundige interventies en gaan interactief aan de slag met de praktijk. We zetten zo een eerste stap op zoek naar jouw professionele identiteit als veranderaar en we verkennen de gereedschapskist die je kan helpen bij veranderingsvraagstukken. Hoe kun je succesvol zijn, wat zijn effectieve interventies, wat past bij jou, maakt je uniek en effectief en waar zitten je blinde vlekken?

Nicole Hermans

Trainer Women in Leadership

Kees de Groot

Trainer Women in Leadership

Workshop Vrouwelijk Leiderschap

Trainer: Hèléne Borgman

 • Is er sprake van gender verschillen op de werkvloer?
 • En zo ja, wat zijn deze verschillen?

In deze workshop kijken we naar leiderschap, vanuit het gender perspectief.

 • Wat zijn de leiderschapsstijlen van de toekomst?
 • Zijn mannen en vrouwen verschillend in hun leiderschapsstijl?
 • Hoe kunnen we alle stijlen herkennen, erkennen en waarderen?
 • En waar ligt jouw eigen stijl?

Hèléne Borgman

Trainer Women in Leadership

Workshop Personal Touch in Leiderschap

Trainer: Nan Smits

Grip op de zachte kant

Deze tijd vraagt om vrouwelijk leiderschap. Het tijdperk van macht en apenrotsen is voorbij. De wereld digitaliseert in snel tempo. Mensen (en medewerkers) zijn steeds meer zelfstandig en autonoom bezig. Organisaties worden platter en meer zelfsturend. Daar past geen autoritaire en controlerende leiderschapsstijl meer bij.

Maar wat dan wel? Wat is vrouwelijk leiderschap? Hoe kunnen we dat vorm geven zonder te soft en meegaand te zijn? Want dat zijn wel de kenmerken waar je het eerst aan denkt bij vrouwelijk leiderschap: samenwerken, empathie, zorg voor het grotere geheel, aandacht voor sfeer, verbinding leggen.

In deze workshop verkennen we hoe je op een effectieve en slimme manier een eigen Personal Touch aan je leiderschap kunt geven. Resultaatgericht en toch aandacht voor de persoon. Goed georganiseerd en tegelijk ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Gefocust en energiek, met gemotiveerde mensen. Een duidelijke strategie om je eigen persoonlijke leiderschap herkennen en er het beste uit halen.

Nan Smits

Trainer Women in Leadership

Workshop Het ondernemerschap voor de vrouw

Trainer: Margriet Spijksma

In haar verhaal inspireert ze vrouwen over dat je als vrouw prima aan de top kunt staan, maar dat dit alleen wel een top is waar je zelf ook blij van wordt.

Waarom het zo belangrijk is dat je in je carrière bij jezelf blijft en hoe je in je carrière bij jezelf kunt blijven en niet alles maar doet omdat je denkt dat dat moet om de volgende stap te maken.

Wat de reden is waarom er zoveel vrouwen burn-out zijn in hoge posities. Hiermee luidt haar boodschap: alleen doen wat je écht wilt is ultiem succesvol zijn.

Margriet Spijksma

Trainer Women in Leadership

Workshop Netwerken in relatie tot leiderschap

Trainer: Nazima Ramdin

“Bent u zich ervan bewust dat uw persoonlijk netwerk van zeer groot belang is”
“Het gaat er niet om wie je kent, maar het gaat erom wie jou kent!”
” Samen is het sleutelwoord, samenwerking en het delen van kennis, waardoor je elkaar aanvult en versterkt”

Highlights: In deze workshop krijgt u inzicht en gaat u aan de slag met uw persoonlijk netwerk in relatie tot uw leiderschapsvaardigheden.

De training/ workshop op hoofdlijnen:

– Wat is een persoonlijk netwerk en hoe meet je een persoonlijk netwerk
– Ik ga in op het belang van persoonlijke netwerken voor leiderschap.
– Ik omschrijf het persoonlijk netwerk aan de hand van een drietal kenmerken.
– Voor elk van deze kenmerken geef ik het belang voor leiderschap aan.

Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag

 • Zicht op haar of zijn persoonlijk netwerk
 • In kaart brengen van de eigen netwerkomvang.
 • Hoe zit het met leiderschap in netwerken?
 • Leer hoe te bouwen aan het eigen netwerk
 • Hoe je het eigen netwerk kunt onderhouden en ontwikkelen zodat jij zelf optimaal hierdoor kunt presteren en leren
 • Welke rol kun je zelf spelen bij de verbinding en sociale dynamiek tussen mensen


Resultaat:
Inzicht in het belang en de betekenis van een persoonlijk netwerk voor leiderschap. Inzicht in de drie kenmerken van persoonlijke netwerken. Herkennen eigen positie in het sociale netwerk.  Inzicht strategische positie netwerken.

Nazima Ramdin

Trainer Women in Leadership